If you wish to get the Rhodesian Ridgeback puppy from us, would you please answer some of our questions here . Thank you.

Despite the fact that the questionnaire is in English, you can also reply in Swedish
Trots att frågeformuläret är på engelska, får du gärna svara på svenska

  • (Where do you live)
Hej! Jag har fått inkasso men aldrig fått själva fakturan. Hur kan jag bestrida eran faktura? Jag vill inte fortsätta längre