№11 harmony-indigo

   SE12926/2019
Ave Caesar Stars And Harmony  *Misty*

1.Correct girl     black nose.                                        ;   375  gr          

chip nr

h-indigo growing

Misty's life with her family.

Misy's documents.

Hej! Jag har fått inkasso men aldrig fått själva fakturan. Hur kan jag bestrida eran faktura? Jag vill inte fortsätta längre